Bỏ qua

Giỏ hàng

Giỏ hàng hiện đang trống

FIFTH

lửng lơ lơ lửng ở giữa,
Chẳng giàu, chẳng nghèo; cao không tới, thấp khó với; đắt chẳng phải, rẻ không có. Đỉnh rồi đáy đều là những khúc đẹp trong đời.
the spirit of being in the middle of something, embracing all the high and low of life as elementary beauty.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"in the middle of something"