Bỏ qua

Giỏ hàng

Giỏ hàng hiện đang trống

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và những người ghé thăm website. Việc bảo vệ tất cả những thông tin của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi khi vận hành một website thương mại. Chính sách bảo mật này được soạn thảo nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn việc chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng như thế nào. Vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ TỪ NGƯỜI GHÉ THĂM WEBSITE?
Khi đặt hàng hoặc đăng ký tài khoản trên website, bạn có thể sẽ được hỏi tên, địa chỉ gửi hàng, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thẻ thanh toán hay một số những chi tiết khác để hỗ trợ tiến hành những công việc khác.

KHI NÀO THÌ CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn ghé thăm website, đăng ký tài khoản, đặt đơn hàng, điền thông tin vào biểu mẫu, hay khi bạn đăng ký nhận email hay thư từ chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt đơn hàng, đăng ký nhận thư hoặc email, hoặc khi bạn tham gia một cuộc khi, tham gia chương trình khuyến mại hay khảo sát trên website.

CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Thông tin của bạn được lưu trữ và bảo vệ trong hệ thống bảo mật tối đa của công ty cung cấp dịch vụ website, và chỉ có thể được cập nhật bởi một số người có quyền hạn đặc biệt. Những người này có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giữ thông tin bảo mật.

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA
Chúng tôi không bán hay chuyển thông tin cho bên thứ ba nếu không được sự cho phép từ bạn (ví dụ: chuyển thông tin địa chỉ và số điện thoại cho bên vận chuyển hàng hoá).

LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA
Chúng tôi không cung cấp thông tin hay chào hàng, sản phẩm của các bên thứ ba trên website.

HUỶ ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ
Bất cứ lúc nào bạn muốn huỷ đăng ký nhận thư hay email, bạn có thể làm theo hướng dẫn cuối email.

LIÊN HỆ
Nếu có bất cứ câu hỏi gì về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Facebook Messenger: www.facebook.com/chautfifth.official
Instagram Inbox: www.instagram.com/chautfifth.official
Điện thoại: 0909.555.705
Email: contact@chautfifth.com