KAMELEON - TỐI GIẢN KHÔNG ĐƠN GIẢN

Túi xách KAMELEON được thiết kế với một sự ám ảnh đẹp về một vật "vuông vức, bằng phẳng".

Hình khối chữ nhật cực kỳ đơn giản tựa như để mọi thứ tại điểm cơ bản nhất. Và các loại dây đeo mang đến những sắc thái nổi bật hơn. Tại Chautfifth, chúng tôi miêu tả sự kết hợp đó "Minimal x Maximal". Tự do thể hiện con người bên trong bạn, bạn không nhất thiết phải Minimal hay Maximal, không gồng, khi muốn cả hai thì cả hai, tối giản nhưng có chất.

Tối giản, nhưng không tầm thường.

Đổi mood. Tút dây.

Như con tắc kè hoa, đó là lý do tại sao chiếc túi tên Kameleon, phát âm giống tiếng Anh của chú tắc kè.

The KAMELEON bag was created over the obsession about a thing being "so square, so plain".

The very simple rectangle shape puts everything at the elementary level. And the various straps build things up to the top. At Chautfifth, we'd love to describe it as Minimal x Maximal. Free to express your inner self; go on different occasions using one bag but the myriad straps; be simple, but expressive.

Mood changes, Strap varies.

Simple, but not ordinary.

Just like a chameleon - that's why we named it KAMELEON bag.